Όροι Χρήσης του site

Όροι Χρήσης Της Ιστοσελίδας

 

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Αν επιθυμείτε να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, η οποία μαζί με την πολιτική απορρήτου μας ορίζουν τη σχέση της custwin.com μαζί σας σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

 

Κάθε αναφορά στην «custwin.com» ή «εμείς» αναφέρεται στον ιδιοκτήτη του ιστοχώρου με έδρα : Lewes, Delaware, USA. Ο όρος «εσείς» αναφέρεται στο χρήστη ή επισκέπτη της ιστοσελίδας μας.

 

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης:

 

Το περιεχόμενο των σελίδων αυτής της ιστοσελίδας είναι για γενική πληροφόρηση και χρήση μόνο. Μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την παρακολούθηση της περιήγησης των επισκεπτών και των προτιμήσεών τους.

Ούτε εμείς ούτε οποιαδήποτε τρίτα μέρη παρέχουμε καμία εγγύηση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή καταλληλότητα των πληροφοριών και των υλικών που βρίσκονται ή προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιοδήποτε ιδιαίτερο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι τέτοιες πληροφορίες και τα υλικά μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη για οποιεσδήποτε τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών σε αυτή την ιστοσελίδα γίνεται εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη, για την οποία η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται. Είναι δική σας ευθύνη να επιβεβαιώσετε ότι οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής της ιστοσελίδας καλύπτουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υλικό το οποίο ανήκει ή έχουν παραχωρηθεί σε εμάς. Αυτό το υλικό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, το σχεδιασμό, τη διάταξη, την εμφάνιση και γραφικά. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη άδεια σύμφωνα με τη σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία αποτελεί μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναπαράγονται σε αυτή την ιστοσελίδα που δεν είναι ιδιοκτησία του, ή δεν έχει την άδεια χρήσης, ο φορέας εκμετάλλευσης αναφέρεται και αναγνωρίζεται στην ιστοσελίδα.

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου μπορεί να οδηγήσει σε αξίωση αποζημίωσης ή / και να είναι ποινικό αδίκημα.

Από καιρό σε καιρό αυτή την ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται για την εξυπηρέτησή σας προκειμένου η ιστοσελίδα να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την ιστοσελίδα (ες). Δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από μια τέτοια χρήση του δικτυακού τόπου υπόκειται στους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας..

 

 

Site Usage Terms and Conditions

 

Welcome to our website. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern custwin.com’s relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.

 

The term “custwin.com” or “us” or “we” refers to the owner of the website whose registered office is in :  Lewes, Delaware, USA.  The term “you” refers to the user or viewer of our website.

 

The use of this website is subject to the following terms of use:

 

The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.

This website uses cookies to monitor browsing preferences.

Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.

Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.

This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.

All trademarks reproduced in this website which are not the property of, or licensed to, the operator are acknowledged on the website.

Unauthorized use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.

From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).

Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of Republic of Bulgaria.

επιστροφή