ΠΟ.ΜΟ.ΣΥ. "ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ"

ΠΟ.ΜΟ.ΣΥ.
ΠΟ.ΜΟ.ΣΥ. "ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ"
Βαλτετσίου 14
Τ.Κ.: 26225
Patra, Achaias
Greece

Τηλ. & FAX: 2614.012.600


Εγγραφές 10.00 %
Συνδρομές αντεπιστελλόντων μελών 6.00 %
Συνδρομές τακτικών μελών 5.00 %


επιστροφή